Naše Stado

Farma ovaca "Romanov" trenutno u ponudi ima tri krvne linije priplodnih ovnova: Relik, Rauch i Romi.

Telesne težine odraslih ovnova su između 90 i 100 kg, a plotkinja u zavisnosti od starosti od 65 do 80 kg.

Priplodni ovnovi i ovce naše farme ocenjeni su od strane relevantnih stručnih službi najvišim ocenama i to tako što najveći broj grla ima ocenu ER (Elita Rekord) i nešto manji broj ocenu E (Elita).

Kako je plodnost u našem stadu stabilizovana i sve jedinke potiču uglavnom iz legla četvorki i nešto malo iz legla trojki, selekcijski rad nam je usmeren na povećanje okvira tela, telesne mase i povećanja prirasta kod jagnjadi.

Naš cilj u smislu pospešivanja proizvodnih karakteristika se može izraziti kroz formulu 3:300:300 (porodna težina veća ≥ 3 kg, plodnost  300%, i dnevni prirasti  300 gr), što smo na pragu i da ostvarimo.

Proizvodne karakteristike našeg stada se mogu izraziti kroz sledeći tabelarni prikaz:

Prosečna plodnost u stadu u jednom jagnjenju 3,21
Prosečna porodna težina kod jagnjadi (kg) 3,13
Prosečni dnevni prirast kod jagnjadi na 100 dana (gr) 270
Prosečna telesna težina kod jagnjadi na 100 dana (kg) 30,50
Prosečni dnevni prirast kod muških jagnjadi na 100 dana (gr) 300
Prosečna telesna težina kod muških jagnjadi na 100 dana (kg) 33,33
Prosečni dnevni prirast kod ženskih jagnjadi na 100 dana (gr) 247
Prosečna telesna težina kod ženskih jagnjadi na 100 dana (kg) 27,68

Bonitiranje i selekciju grla za priplod radimo u uzrastu jagnjadi od 100 dana, sledeću u uzrastu od 6 meseci kada grla moraju imati najmanje 40 kg, u uzrastu od 8 meseci 45 kg, u uzrastu od 10 meseci 48, i 12 meseci 50 kg, s tim što se selekcijski zahvat kod ovnova završava u uzrastu od 18 meseci kada imamo i sve performans testove, progeni test i spermatogram.

Životinje sa naše farme pripadaju genotipu ARR/ARR, ARR/ARQ i ARQ/ARQ.

Štampa El. pošta