Subvencionisanje romanovskih ovaca

Farma Romanov Rakitovo je pred Novu godinu u decembru 2015. godine dobila prvu isplatu subvencije za romanovsku rasu ovaca u Srbiji.

Sjajan novogodišnji poklon, i dokaz da je ono čemu smo težili poslednjih šesnaest meseci konačno urodilo plodom i da se pošten trud i rad na kraju ipak isplati.

Štampa