Jagnjenje Februar 2015.

Romanovska ovca je najplodnija rasa ovaca na svetu. Jagnjenje na našoj mini farmi "Romanov" u 2015. godini je krenulo onako kako to dolikuje ovoj carskoj ovci - u znaku broja 4. Na ovom kratkom video zapisu možete pogledati kako jaganjad iz legla četvorki (3 ženska jagnjeta i 1 muško jagnje) uživaju sa svojom mamom, koja je kao prvojagnjenica ojagnjila trojke. 

Štampa